Kriteria Umum Seorang Setiausaha Profesional

2:57 PM


1. Menetapkan matlamat peribadi dan kerjaya serta memastikannya bersesuaiaan dengan matlamat organisasi.

2. Sentiasa tabah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

3. Pengetahuan yang mendalam tentang kesetiausahaan dan yang berkaitan dengannya.

4. Menangani kegagalan lepas dengan meningkatkan kemahiran dalam menangani segala cabaran masa kini.

5. Penyelesaian masalah yang berulang-ulang tanpa membuat kesilapan yang sama.

6. Bersaing dengan standard sendiri dan sentiasa meningkatkan kualiti dan produktiviti.

7. Inisiatif dan proaktif dalam segala tindakan.

8. Berkeyakinan diri dalam menangani segala masalah dan ringan tangan.

9. Berpandangan optimis dan realis terhadap semua perkara terutamanya yang berkaitan dengan bos dan organisasi anda.

10. Berorientasi ke tahap pencapaian yang optimum.

11. Boleh menerima sebarang perubahan.

12. Inovatif dalam melaksanakan tugasan.

13. Komitmen yang mendalam dan cinta akan tugas serta bertanggungjawab

14. Hubungan kemanusiaan dan komunikasi yang cemerlang.

You Might Also Like

0 comments

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like Us On Facebook